skip to Main Content
Het Regeerakkoord: Wat Betekent Het Voor Mij?

Het regeerakkoord: wat betekent het voor mij?

Er is een coalitieakkoord bereikt. Het heeft negen maanden geduurd, maar een regeerakkoord is uiteindelijk toch geboren. Wat betekent het voor onze financiën? Wat betekent het regeerakkoord voor jouw portemonnee?

Het regeerakkoord: wat betekent het voor mij?

Het regeerakkoord is een overeenkomst tussen de partijen die samen een nieuw kabinet vormen. Het akkoord bevat de belangrijkste doelstellingen voor het beleid van de regering in haar regeringsperiode: wat wil de regering bereiken, en hoe gaat ze dat doen? Deze beslissingen hebben invloed op de financiële situatie van elke Nederlander. Hoe zit het met de voornemens in het regeerakkoord, en wat betekent het voor jou?

Wonen in het regeerakkoort

De verhuurderheffing wordt afgeschaft en de coalitie wil bindende prestatieafspraken maken met corporaties. Dat zou moeten leiden tot bouw van flexwoningen, betaalbare huurwoningen, renovatie, verduurzaming en meer “leefbaarheid”. In het plan is de bouw van 100.000 woningen per jaar opgenomen, zowel binnen de steden als erbuiten. Voorheen was dit streefcijfer 75.000.

Jubelton verdwijnt

De zogenoemde ‘jubelton’ verdwijnt. Dat betekent dat ouders geen grote bedragen meer belastingvrij mogen schenken om hun kinderen te helpen bij de aankoop van een eigen woning. In het coalitieakkoord staat dat de verruimde schenkvrijstelling voor de eigen woning per 1 januari 2024 verdwijnt. Uit onderzoek bleek dat de schenkingsvrijstelling (de jubelton) minder doeltreffend en doelmatig is gebleken dan ander beleid om de hypotheekschuld te verlagen. In een toelichting van demissionair Staatssecretaris Hans Vijlbrief kwam duidelijk naar voren dat veel van de beweeggronden die van belang waren bij de invoering van startersvrijstelling anno 2021 niet meer aan de orde zijn. 

Ondernemers

Het regeerakkoord bouwt de zelfstandigenaftrek af van €6.670 in 2021 naar uiteindelijk €1.200 in 2030. Dit gebeurt in stappen van €650 per jaar. Daarnaast sprak men al lang over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. De komst van deze verzekering staat nu ook in het coalitieakkoord aangekondigd.

Inkomen

Het nieuwe kabinet wil een aantal grote hervormingen in de arbeidsmarkt doorvoeren, die de bestaanszekerheid van lage- en midden inkomens versterken en de lasten verlagen. Zodat werken loont, werkgeverschap en ondernemerschap aantrekkelijk blijft, ons welzijn stijgt en personeelstekorten in vitale sectoren kunnen worden opgevangen. In totaal investeert het kabinet €500 mln. per jaar in het hervormen van de arbeidsmarkt, re-integratie en het aanpakken van armoede en schulden. Ook trekt het kabinet €300 mln. per jaar uit voor lastenverlichting van het mkb via loondoorbetaling bij ziekte. In het regeerakkoord staat bovendien dat het kabinet 3 miljard euro extra uittrekt het minimumloon te verhogen. Aangezien het minimumloon stijgt, zullen uitkeringen als de bijstand en AOW ook stijgen, deze zijn aan elkaar gekoppeld.

Toeslagen afgeschaft of vereenvoudigd

Het kabinet heeft de ambitie om de toeslagen af te schaffen, zodat mensen niet meer verdwalen in ingewikkelde regelingen of te maken krijgen met hoge terugvorderingen. Deze kabinetsperiode zet het kabinet hiervoor de eerste stappen. De huurtoeslag verandert, door de maximale huurgrens af te schaffen en over te stappen naar een systeem van normhuren op basis van inkomen.

Kinderopvang wordt (veel) goedkoper

De kosten voor de kinderopvang worden lager: de vergoeding voor werkende ouders gaat naar 95 procent. Op lange termijn gaat dit zelfs naar een volledige vergoeding. En uiteindelijk willen de vier partijen alle toeslagen afschaffen. Daarmee lijkt een les uit het kinderopvangschandaal te zijn getrokken.

Zorg in het regeerakkoord

Het eigen risico in de zorg blijft 385 euro, maar het wordt wel aangepast zodat mensen het niet in één keer helemaal kwijt zijn na een dure behandeling. De ‘pandemische paraatheid’ wordt versterkt. De focus komt op op het flexibel opschalen van de ic-capaciteit en personeel. Het kabinet wil werken in de zorg vooral aantrekkelijker gaan maken. In het akkoord staat gemeld dat de ‘salarissen daarom verhoogd zijn’. Daaruit blijkt niet dat salarissen hoger komen te liggen. Wel wordt er ingezet op het verlagen van de werkdruk.

Groener & duurzamer

Het kabinet gaat in de komende tien jaar 35 miljard euro uittrekken voor klimaatregelen. Hier komt een zogenoemd ‘klimaat- en transitiefonds’ voor beschikbaar, dat onder andere gebruikt gaat worden voor de aanleg van warmte-, waterstof- en elektriciteitsnetten. Het slimmer en socialeren isoleren van woningen wordt bijvoorbeeld sterk gestimuleerd.  

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top