skip to Main Content
Wat Doet Een Executeur?

Wat doet een executeur?

Een executeur is simpel gezegd degene die jouw testament gaat uitvoeren. Het kan een familielid zijn, of een professional (notaris of advocaat) – iemand van buitenaf. Wat doet een executeur van een testament (vroeger chique ‘executeur testamentair’ genoemd) en wie kun je het beste kiezen? Lees het hier.

Wat is een executeur?

Een executeur zorgt dat jouw nalatenschap goed wordt afgehandeld. Er zijn drie verschillende ‘rollen’ die hij of zij kan vervullen:

  • Begrafenisexecuteur – regelt de uitvaart
  • Executeur – is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het regelen van uw begrafenis of crematie, de afhandeling van uw nalatenschap, het regelen van een goed onderkomen voor uw huisdieren, het betalen van schulden, het uitkeren van legaten en het indienen van de aangifte erfbelasting.
  • Executeur-afwikkelingsbewindvoerder – heeft dezelfde taken als een ‘gewone’ executeur met daaraan toegevoegd meestal het verdelen van de erfenis of het overdragen van onroerend goed. Dit staat in het testament.

Alles staat in het testament

Wil je een executeur benoemen, dat neem je dat doorgaans op in het testament. Soms krijgt een diegene betaald voor de tijd die hij of zij kwijt is. Of dat het geval is, staat ook in het testament. Die vergoeding is overigens wel belast, en komt uit de netto erfenis. Iedere erfgenaam betaalt hier dus aan mee. 

Taken executeur

In het testament staat wat de taken precies zijn. Staat dit niet in het testament? Dan staat het in de wet:

  • Zorgen voor de erfenis, zoals: huur opzeggen, abonnementen opzeggen, netjes houden van het koophuis en de tuin, weggooien van spullen die kunnen bederven, verkopen van aandelen die te veel verlies maken, zorgen voor een nieuw huis voor huisdieren.
  • Een boedelbeschrijving maken. Dit is een lijst van bezit en schulden.
  • Schulden betalen.
  • Spullen verkopen als dat nodig is om schulden te betalen. Hij/zij bespreekt met de erfgenamen welke spullen hij van plan is te verkopen.
  • Informeren van iedereen die recht heeft op iets uit de erfenis

De executeur moet ervoor zorgen dat deze taken worden gedaan. Dat betekent dat hij ze ook door bijvoorbeeld een notaris kan laten doen.

Is het verplicht?

Als je geen executeur in het testament opneemt, zijn de erfgenamen dit automatisch gezamenlijk. Als iedereen goed met elkaar omgaat en je geen verdere problemen verwacht, is dat vaak geen probleem. Is het testament lastig uit te voeren, of zou het weleens kunnen dat er ruzie over ontstaat (bijvoorbeeld omdat de verdeling niet evenredig is)? Dan is het opnemen van een executeur een goed idee. 

Een executeur kan weigeren

Je mag het executeurschap weigeren. Ook wanneer je wellicht eens tegen de overledene heeft gezegd dat je het wel zou aanvaarden. Meestal staat er in het testament benoemd wat er vervolgens gebeurt. Soms is er een tweede persoon in het testament aangewezen die als reserve is benoemd. Als het testament daarin voorziet kan de kantonrechter eventueel een andere persoon aanwijzen. 

Ook aangifte erfbelasting

Sinds 2012 moet de executeur op grond van de Successiewet de aangifte erfbelasting ondertekenen. Dit moet hij of zij zelf doen en kan het ondertekenen dus niet overlaten aan een ander. De executeur moet namens alle erfgenamen de aangifte erfbelasting doen. Als er eenmaal aangifte is gedaan, is hij of zij verplicht om de aanslag te betalen. Hij is hiervoor hoofdelijk aansprakelijk. Hij of zij kan bezwaar maken en in beroep gaan tegen (voorlopige) aanslagen.

Executeur mag erfgenaam zijn (maar dat hoeft niet)

In principe kun je iedere (rechts)persoon bij het opstellen van uw testament benoemen. De (rechts)persoon die je benoemt als executeur testamentair hoeft geen erfgenaam te zijn, maar het mag wel. Je kunt er dus voor kiezen om een externe partij zoals een advocaat te kiezen voor de afwikkeling van je nalatenschap of één van uw erfgenamen deze rol te geven. 

Om alles voor je nabestaanden goed te regelen, is een overlijdensrisicoverzekering ook aan te raden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top