skip to Main Content
Ik Ben Ontslagen, Wat Nu?

Ik ben ontslagen, wat nu?

Een contract dat niet verlengd wordt, een werkgever die over de kop gaat of jullie passen niet (meer) bij elkaar: er zijn tal van redenen voor een ontslag. Leuk is het nooit. Er zijn een aantal dingen waar je op moet letten, omdat ze consequenties kunnen hebben voor de (financiële) afhandeling. Dus vraag je je af: ik ben ontslagen, wat moet ik nu doen? Lees dan eerst verder!

Ik ben ontslagen, wat te doen?

Ontslag kan zowel bij een vast contract gebeuren, of een tijdelijk contract kan niet worden verlengd. Op het moment dat de beslissing is genomen, kun je er vaak niets meer aan doen. Maar er zijn wel een aantal andere stappen die je kunt nemen. In sommige gevallen heb je recht op een ontslagvergoeding, misschien wil je een WW-uitkering aanvragen. Informatie is dan handig, dus lees snel door.

Mag jouw baas je ontslaan?

Je werkgever mag je alleen ontslaan als hij daarvoor een goede reden (redelijke grond) heeft. Dit staat in het ontslagrecht. Redenen voor ontslag zijn bijvoorbeeld:

 • Bedrijfseconomische redenen. Dat kan zijn als er een reorganisatie is, een bedrijfssluiting of verhuizing plaatsvindt. Ook kan het bijvoorbeeld gaan om het afstoten van een deel van de activiteiten door het bedrijf waar je werkt
 • Bij niet goed (genoeg) functioneren. De werkgever moet hier wel meerdere keren op wijzen, dit kan niet zomaar uit de lucht komen vallen. Je moet de kans krijgen om je functioneren te verbeteren. Als je niet goed functioneert omdat je ziek bent, mag je niet worden ontslagen
 • Bij een ernstig conflict. De relatie tussen jou en je werkgever moet niet meer te herstellen zijn
 • Als je gewetensbezwaren heeft tegen je werkzaamheden en de werkgever geen andere functie heeft en ook geen aangepaste werkzaamheden
 • Als je gedurende lange periode (>2 jaar) arbeidsongeschikt bent
 • Bij slecht gedrag, zoals vervalsingen, diefstal, geheimhoudingsplicht schenden, werkweigering of bedreiging van collega’s 
 • Wanneer jij met je werkgever instemt met het ontslag

Tijdens zwangerschap of ziekte kun je niet worden ontslagen.

Win altijd juridisch advies in

Of je nu met wederzijds goedvinden uit elkaar gaat, of je wordt tegen je zin in ontslagen; het is altijd goed om wat juridisch advies in te winnen over de vervolgstappen. Je kunt voor die tijd beter niets ondertekenen. Je kunt bijvoorbeeld naar een juridisch loket gaan, of wellicht heb je een rechtsbijstandverzekering. Zo kun je controleren hoe het zit met je rechten, en wat daarmee gebeurt wanneer je een overeenkomst ondertekent.

Opzegtermijn ontslag

De duur van de opzegtermijn, uitgedrukt in weken, wordt bepaald op grond van je anciënniteit (hoe lang je bij het bedrijf werkt). 

In dienstOpzegtermijn
Korter dan 5 jaar1 maand
Tussen de 5 en 10 jaar2 maanden
Tussen de 10 en 15 jaar3 maanden
15 jaar of langer4 maanden

De opzegtermijn begint op de dag volgend op de opzegging van het contract door de werkgever. Het contract loopt door tot de laatste dag van de kalendermaand waarin de opzegtermijn afloopt.

Heb je een contract voor bepaalde tijd? Bijvoorbeeld een contract voor 1 jaar of 6 maanden? Dan eindigt je contract op de afgesproken einddatum. De werkgever hoeft zich in dit geval niet te houden aan een opzegtermijn. Wel geldt er een (schriftelijke) aanzegtermijn.

Ontslagvergoeding

In sommige gevallen heb je recht op een ontslagvergoeding, of een transitievergoeding. Dat kan zelfs het geval zijn bij een tijdelijk contract. Sinds 1 juli 2015 is ontslagvergoeding vervangen door de transitievergoeding. Daarmee heeft iedereen die ergens minimaal 2 jaar in dienst is geweest, recht op een vergoeding. In onderstaande situaties heb je recht op een ontslagvergoeding:

 • Als een dienstverband van minstens 2 jaar eindigt op initiatief van de werkgever
 • Dit geldt zowel bij een vast contract, als bij een of meerdere tijdelijke contracten
 • De reden van het ontslag maakt niet uit. Alleen bij ontslag wegens ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’ van de werknemer vervalt het recht op een ontslagvergoeding
 • Verder moet je ouder dan 18 jaar zijn en een contract van minimaal 12 uur hebben

De hoogte van de transitievergoeding die je werkgever betaalt bij ontslag wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: het maandsalaris en de duur van het dienstverband. De vergoeding is maximaal € 84.000 bruto. Of, als het jaarsalaris hoger is dan € 84.000, maximaal 1 bruto jaarsalaris.

Je wordt ontslagen: het UWV

Wanneer je werkgever je niet meer kan betalen vanwege betalingsonmacht, of wanneer je een WW-uitkering wil aanvragen, kun je terecht bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Dit is ook het instituut waar je werkgever het ontslag kan aanvragen. Meestal wordt een onderlinge overeenkomst gesloten tussen de werkgever en de werknemer om het dienstverband te beëindigen. Dat verandert in wezen niets aan de situatie voor jou. De afhandeling van jouw ontslag door het UWV is afhankelijk van de specifieke situatie.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Als je werkgever je wil ontslaan, kun je besluiten mee te werken aan het ontslag. Hiermee voorkom je een ontslagprocedure via UWV of de kantonrechter. Je medewerking heeft geen invloed op uw recht op een WW-uitkering. Het is wel belangrijk dat de werkgever het ontslag voorstelt.

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Bedrijfseconomische redenen voor ontslag zijn bijvoorbeeld:

 • De slechte, of slechter wordende, financiële situatie van het bedrijf.
 • Werkvermindering.
 • Organisatorische en/of technologische veranderingen, zoals automatisering.
 • (Gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging.
 • Een bedrijfsverhuizing.
 • Vervallen van een loonkostensubsidie.

Als je ontslagen wordt wegens bedrijfseconomische redenen, heb je daarna meestal recht op een WW-uitkering.

Ontslag door financiële problemen

Kan je werkgever je loon niet meer betalen, dan kun je bij het UWV terecht voor uitkering wegens betalingsonmacht. Zij betalen het achterstallige salaris. In sommige gevallen moet je – als de curator dit vraagt – nog wel doorwerken. Na het ontslag heb je dan meestal recht op een WW-uitkering.

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Tijdens de eerste 2 jaar ziekte mag je werkgever je niet ontslaan. Als je 2 jaar (of langer) arbeidsongeschikt bent, vervalt dit opzegverbod en kan de werkgever een ontslagvergunning bij UWV aanvragen. Word je ontslagen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid en heb je recht op een WIA-uitkering? Dan loopt de WIA-uitkering door na het ontslag.

Wie heeft er recht op een WW-uitkering?

Je hebt recht op een WW-uitkering als je:

 • Werkloos bent geworden
 • Verzekerd bent voor werkloosheid (dat is vrijwel iedereen in loondienst)
 • Genoeg weken heeft gewerkt
 • Beschikbaar bent voor nieuw werk
 • Niet verwijtbaar (door eigen schuld) werkloos bent geworden

Om recht op WW te hebben, moet je aan de wekeneis voldoen. Je voldoet aan de wekeneis als je 26 weken – in een periode van 36 weken voor de week dat je werkloos werd – hebt gewerkt. In dat geval krijg je minimaal 3 maanden een WW-uitkering. De hoogte van de WW-uitkering hangt af van het laatstverdiende salaris. Je WW-uitkering is de eerste 2 maanden 75% van het dagloon. Na deze 2 maanden is de hoogte 70% van uw dagloon.
Je kunt ook een WW-uitkering krijgen over verloren uren, wanneer je niet volledig werkloos wordt. Het maximum WW-bedrag is € 3.680,00 per maand. Vanaf februari 2022 is dat € 3.434,00 per maand.

Financiële hulp bij ontslag

Bij ontslag verandert er financieel veel voor je. Hoe zit het met je hypotheek, en je verzekeringen? Wij kunnen je financieel advies op maat geven, zodat je ook in je nieuwe situatie het overzicht houdt en verstandige beslissingen kunt nemen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top