skip to Main Content
Belastingen In 2022

Belastingen in 2022

In 2022 verandert er van alles. Dat is deels opgenomen in het regeerakkoord. We geven hier wat veranderingen in de belastingen in 2022 weer. Leuker kunnen ze het niet maken, makkelijker had wellicht best gekund. Kom je er niet uit, neem dan gerust contact met ons op.

Inkomstenbelasting in 2022

Box 1: tarief eerste schijf gaat iets omlaag
Het belastingtarief voor de eerste schijf van de inkomstenbelasting gaat komend jaar iets omlaag van 37,1 procent naar 37,07 procent. Dit tarief geldt dan voor inkomens tot 69.399 euro.
Verdien je meer, dan betaal je voor elke euro daarboven straks 49,5 procent. Dat is evenveel als nu.
Door de verlaging van het tarief in de eerste schijf zullen veel mensen minder inkomstenbelasting gaan betalen. Maar er zit ook een keerzijde aan: de aftrekbare hypotheekrente wordt ook tegen een lager belastingtarief afgerekend.

AOW-ers en belastingen in 2022

Voor mensen die een AOW-uitkering ontvangen gelden drie schijven in plaats van twee. Het tarief over de eerste schijf (tot een inkomen van 36.410 euro) is altijd lager, omdat er geen premie voor de volksverzekeringen meer betaald hoeft te worden. Ook dit tarief gaat komend jaar ietsje omlaag: van 19,20 procent naar 19,17 procent.
Voor de volgende twee schijven gelden dezelfde tarieven als voor degenen die nog geen AOW-uitkeringen ontvangen. De AOW-leeftijd stijgt in 2022 naar 66 jaar en 7 maanden.

In de Tweede Kamer leeft de wens om op korte termijn nog aanpassingen te doen aan box 3. De regering heeft berekend dat een verhoging van de vrijstelling met € 10.000 de schatkist € 118 miljoen kost.
De algemene heffingskorting gaat in 2022 ook omhoog van € 2.837 naar € 2.874 (voor AOW’ers gaat deze omhoog van € 1.469 naar € 1.487). Mensen met een inkomen tot € 69.398 profiteren hiervan.
Het maximale bedrag van de arbeidskorting gaat omhoog van € 4.205 naar € 4.260 (voor werkende AOW’ers gaat deze heffingskorting omhoog van € 2.178 naar € 2.204). Voor hogere inkomens wordt de arbeidskorting afgebouwd. Met ingang van 2022 verlaagt de regering deze van 6% naar 5,86% om het verschil tussen één- en tweeverdieners te verkleinen.

Aftrekposten

In 2022 wordt het tarief van de aftrekposten geleidelijk afgebouwd als het inkomen in de hoogste schijf valt. Het percentage van de tariefsaanpassing is in 2022 9,5%.

Het gaat om de volgende aftrekposten:

 • Persoonsgebonden aftrek
 • Uitgaven voor onderhoudsverplichtingen (waaronder betaalde partneralimentatie)
 • Weekenduitgaven voor een persoon met een lichamelijke of verstandelijke beperking
 • Aftrekbare giften
 • Uitgaven voor specifieke zorgkosten
 • Scholingsuitgaven
 • Restant persoonsgebonden aftrek voorgaande jaren
 • Aftrek kosten eigen woning
 • Aftrekbare rente en kosten van de restschuld na verkoop van de eigen woning
 • Aftrekbare rente en kosten van de eigen woning
 • Ondernemersfaciliteiten
 • Zelfstandigenaftrek
 • Aftrek speur- en ontwikkelingswerk
 • Meewerkaftrek
 • Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
 • Stakingsaftrek
 • MKB-winstvrijstelling
 • Vrijstelling voor ter beschikking stelling van bezittingen

Eigen woning

De eigenwoningregeling wordt vanaf 1 januari 2022 op 3 onderdelen aangepast:

 • De eigenwoningreserve
 • Aflossingsstand
 • De eigenwoningschuld

De regeling wordt rechtvaardiger door onbedoelde beperkingen op hypotheekrenteaftrek weg te nemen. Bijvoorbeeld voor mensen die samen met een partner een woning kopen en daarvoor zelf ook al een koopwoning hadden. Of voor mensen die een koopwoning hebben met een partner die komt te overlijden.

Voor ondernemers: Zelfstandigenaftrek en belastingen in 2022

Om het verschil in belastingheffing tussen ondernemers en werknemers te verkleinen wordt de zelfstandigenaftrek voor ondernemers volgens het in december 2021 gepresenteerde regeerakkoord afgebouwd tot € 1.200 in 2030. De reeds ingezette afbouw wordt versneld en verder doorgezet, in jaarlijkse stappen van € 650. In 2022 bedraagt de zelfstandigenaftrek nog € 6.310.

Het lage tarief voor de vennootschapsbelasting blijft 15%. Het lage tarief gaat in 2022 gelden voor winst tot € 395.000 in plaats van de huidige € 245.000.

Het hoge tarief voor de vennootschapsbelasting blijft 25%.

Belastingen in 2022

De belastingdienst heeft allerlei regelingen, kortingen en uitzonderingen. Het kan de moeite lonen om je belastingaangifte uit te besteden, of in elk geval informatie in te winnen over deze regelingen. Dat kan je geld besparen, en in het ergste geval later boetes besparen. Wij kunnen je helpen met administratie en/of belastingen. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top