skip to Main Content
Eigen Bijdrage WLZ – Tips & Besparen

Eigen bijdrage WLZ – tips & besparen

We hopen het allemaal nooit nodig te hebben, en toch is het goed om er over na te denken: de Wet langdurige zorg (WLZ). Deze is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving, zoals chronisch zieken, ouderen en mensen met een ernstige verstandelijke of lichamelijke beperking. Deze regeling werkt met een eigen bijdrage, vergelijkbaar met die van de zorgverzekering. Alleen dan ingewikkelder. Lees er alles over.

Wat is WLZ precies?

De Wet langdurige zorg (WLZ) is er voor mensen die intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met dementie. Of mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Voor zorg vanuit de WLZ betaal je een deel zelf: de eigen bijdrage. Iemand kan zorg vanuit de Wlz aanvragen als er 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig is om ernstig nadeel te voorkomen. Hier is bijvoorbeeld sprake van bij een ernstige lichamelijke of verstandelijke beperking.
Concreet gezien komt iemand in aanmerking voor zorg uit de Wlz als:

 • Iemand zichzelf niet meer kan redden in de maatschappij
 • Er sprake is ernstige verwaarlozing
 • Er sprake is van lichamelijk letsel door een ziekte, aandoening of beperking
 • De ontwikkeling van iemand ernstig wordt geschaad, al dan niet onder invloed van een ander
 • De veiligheid van iemand ernstig wordt bedreigd

De eigen bijdrage WLZ

Er zijn 2 soorten eigen bijdragen in de langdurige zorg: een lage en een hoge eigen bijdrage. De lage eigen bijdrage betaal je wanneer je zorg thuis ontvangt. De hoge eigen bijdrage betaal je wanneer je langer dan 4 maanden opgenomen bent in een instelling voor langdurige zorg of beschermd wonen.
De eigen bijdrage Wlz-zorg is in het geval van:

 • Je woont volledig in een zorginstelling, bijvoorbeeld een verpleeghuis of een instelling voor gehandicapten
 • Verblijf van een aantal dagen in de week in een zorginstelling (deeltijdverblijf)
 • Je heeft een volledig pakket thuis of modulair pakket thuis (overbruggingszorg)
 • Een persoonsgebonden budget (pgb) voor zorg vanuit de Wlz
 • Je woont in een instelling voor beschermd wonen. Deze ondersteuning valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maar de eigen bijdrage is hetzelfde als voor de Wlz
 • Zorg in een ziekenhuis, omdat je wacht op een plek in een zorginstelling

Lage eigen bijdrage

Voor de lage eigen bijdrage rekent het CAK met een percentage van je inkomen en een deel van je vermogen (de vermogensinkomensbijtelling). Het meetellende percentage voor de lage eigen bijdrage is 10%. de lage eigen bijdrage voor zorg thuis (modulair pakket) bedraagt minimaal € 24,40 en maximaal € 752,80 per maand. Voor zorg in een instelling is dit minimaal € 171,40 en maximaal € 899,80 per maand.

Hoge eigen bijdrage

Het CAK stelt je eigen bijdrage vast op basis van je verzamelinkomen op 1 januari (ruim) 2 jaar geleden plus 4% van je belastbaar vermogen in box 3. Je verzamelinkomen vind je terug op Mijn Belastingdienst onder ‘Inkomstenbelasting’. De overheid heeft besloten dat er een maximumbedrag is voor de hoge eigen bijdrage. Je betaalt in 2022 nooit meer dan € € 2.506,00 hoge eigen bijdrage per maand.
De eerste 4 maanden betaal je altijd de lage eigen bijdrage. Het idee hierachter is dat jij, je familie of vrienden de financiële zaken rondom je oude huis kunt afhandelen, zonder dat je met dubbele lasten zit. Het kabinet vindt dat je dit in 4 maanden moet kunnen regelen. 

Besparen op eigen bijdrage: inkomen verlagen

Bij het berekenen van je eigen bijdrage speelt ook je belastbaar inkomen een belangrijke rol. Dat inkomen kun je verlagen met aftrekposten. Dat levert belastingvoordeel op, maar je eigen bijdrage wordt er hoger door.

AOW en eigen bijdrage WLZ

Heb jij of heeft jouw partner de AOW-leeftijd al bereikt bij het vertrekken naar een verzorgingshuis? Als een echtpaar ‘ongewild’ gescheiden leeft, is er sprake van ‘duurzaam gescheiden leven’ (DGL) en kan men de SVB (sociale verzekeringsbank) verzoeken om het AOW-pensioen voor een alleenstaande te ontvangen. De SVB verhoogt dan het AOW-pensioen van beiden van 50% (gehuwd) van het referentieminimumloon naar 70% (alleenstaand). Wanneer beiden de AOW-leeftijd hebben bereikt, kunnen jullie ervoor kiezen om beiden de alleenstaanden-AOW te ontvangen of beiden de AOW voor partners te ontvangen. Hierbij is het verstandig om te kijken of dit nog wel voordelig is, aangezien de eigen bijdrage WLZ flink omhoog kan gaan. Een DGL-registratie betekent namelijk niet alleen het ontvangen van een hoger AOW-pensioen, maar in principe ook dat de hogere eigen bijdrage betaald moet worden. 

Vermogen opeten door eigen bijdrage

Besef dat daarnaast ook vermogen een rol speelt bij de bepaling van de eigen bijdrage. Dit gebeurt op basis van de “vermogensinkomensbijtelling” (VIB): indien en voor zover je vermogen in box 3 voor de inkomstenbelasting (sparen en beleggen) meer bedraagt dan het heffingsvrije vermogen van € 50.000,00/100.000,00* (2021, *zonder/met fiscaal partner), telt naast je normale inkomen nog eens 4% van dat vermogen in box 3 extra als “inkomen” mee bij de bepaling van de eigen bijdrage. Toch hoef je niet je woning ‘op te eten’. Als de woning jouw eigendom is en door jou wordt bewoond als hoofdverblijf, valt de woning in box 1 en niet in box 3. De VIB strekt zich dan ook niet uit over de waarde van de woning. Word je opgenomen in een verzorgings- of verpleeghuis en de woning komt leeg te staan omdat er nog geen koper is, dan blijft de woning nog tot maximaal 3 jaar na het kalenderjaar waarin je de woning hebt verlaten in box 1: de VIB strekt zich dan gedurende die periode niet uit over de waarde van de woning en de (hypotheek)rente blijft aftrekbaar.

Woning verkopen – wat gebeurt er met de eigen bijdrage WLZ

Is de woning is verkocht, dan zal de koopsom vanaf het volgende kalenderjaar meetellen als box 3 vermogen. Mocht je gebruik gaan maken van de WLZ, dan heeft de koopsom die is uitgekeerd en op je bankrekening komt te staan, waarschijnlijk een invloed op de eigen bijdrage. Dit komt omdat een deel van het vermogen is verplaatst van box 1 (toen het nog eigenwoning was) naar box 3 (de koopsom die op de bankrekening staat). Een groter vermogen in box 3 leidt tot een hogere eigen bijdrage. 

Geen eigen bijdrage bij heel laag inkomen

Als je een uitkering krijgt op basis van de Participatiewet, hoef je geen eigen bijdrage te betalen. Dat geldt soms ook bij een heel laag inkomen. Je moet daarvoor wel een verzoek indienen bij het CAK.

Laat je goed informeren

De eigen bijdrage WLZ is dus niet zo doorzichtig. Bepaalde keuzes over je vermogen of inkomen kunnen bovendien van invloed zijn op die bijdrage. Voor je het weet, gaan die kosten aanzienlijk omhoog. Laat je dus goed informeren door een financieel expert. Bij Hafima beantwoorden we graag alle vragen, zodat je niet tegen onnodige kosten aanloopt. Neem gerust contact op. Helemaal vrijblijvend.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top