skip to Main Content
Controleer De Voorlopige Aanslag

Controleer de voorlopige aanslag

Vanaf half december begint de Belastingdienst met het versturen van de voorlopige aanslagen voor 2022. Het is belangrijk om die goed te bekijken. Maar waar let je op, en hoe controleer je de voorlopige aanslag voor 2022? Je leest het hier.

Hoe zit het met de voorlopige aanslag?

Normaal gesproken geef je pas volgend voorjaar je huidige inkomsten en aftrekposten op. De definitieve afrekening daarvan ontvang je in de zomer. Maar met deze aanslag kun je op de zaken vooruitlopen. Denk je dat je belastinggeld over dit jaar terug kan krijgen? Of zie je aankomen dat je volgend jaar zomer ineens een groot bedrag moet betalen? Dan kun je een voorlopige aanslag aanvragen.

Twee soorten aanslagen

Een voorlopige aanslag krijg je van de Belastingdienst, gebaseerd op een schatting van je inkomsten en uitgaven. In deze aanslag staat hoeveel belasting je mogelijk moet betalen of terugkrijgt. De voorlopige aanslag is een schatting, gebaseerd op de belastingaanslag die je hebt ontvangen over het afgelopen jaar. Later volgt nog een definitieve berekening.

Er zijn 2 verschillende voorlopige aanslagen: 

 • Voorlopige aanslag die je krijgt nadat je aangifte inkomstenbelasting hebt gedaan. Heb  je de definitieve aangifte gedaan, dan kan het zijn dat je ná je aangifte dit bericht krijgt, omdat je belasting moet bijbetalen. Niet iedereen krijgt een voorlopige aanslag
 • Voorlopige aanslag die je zelf hebt aangevraagd en voortaan automatisch krijgt in december of januari voor het komende jaar. Je krijgt deze voortaan jaarlijks opgestuurd. 

Persoonlijke gegevens niet meer actueel? Controleer het

De voorlopige aanslag 2022 is gebaseerd op de meest recente gegevens waarover de Belastingdienst beschikt: de al lopende voorlopige aanslag 2021 of de meest recente definitieve aanslag. Die situatie kan veranderd zijn, 2021 was een bijzonder jaar, door het Corona virus. Bovendien kan het natuurlijk sowieso zijn dat je situatie verandert. Denk aan het oversluiten van een hypotheek of een verbouwing. Mogelijk is jouw financiële situatie daardoor anders. En dan zijn gegevens van de Belastingdienst niet meer actueel.

Zijn er wijzigingen in uw persoonlijke situatie? Onderneem actie!

Wijzigingen in uw persoonlijke situatie en/of inkomen kunnen invloed hebben op de voorlopige aanslag inkomstenbelasting, premie zorgverzekeringswet en voorschotbeschikking toeslagen. Het is daarom belangrijk dat u ditje deze wijziging(en) aan de Belastingdienst doorgeeft of laat doorgeven. 

Je kunt denken aan wijzigingen in:

 • Huishouden
 • Inkomen
 • Eigen woning
 • Box 3 vermogen (sparen en beleggen)

Bij wijzigingen in huishouden kun je weer denken aan:

 • Ontstaan of einde van fiscaal partnerschap
 • Geboorte van een kind
 • Overlijden

Wijzigingen in het inkomen of dat van je fiscaal partner:

 • Inkomsten uit arbeid: u bent meer of minder gaan verdienen
 • Je hebtt de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of je bereikt die leeftijd in 2021
 • Winst uit onderneming: de verwachte winst is hoger of lager
 • Bijverdiensten of inkomsten uit persoonsgebonden budget (pgb) 
 • Ontvangen partneralimentatie van een ex-partner

Wijzigingen betreffende de eigen woning:

 • De hypotheekrente daalt jaarlijks bij annuïtaire of lineaire geldlening
 • Je betaalt in 2021 een lagere hypotheekrente vanwege een nieuwe rentevastperiode, oversluiting hypotheek of rentemiddeling
 • In 2020 heb je een woning gekocht of verkocht 
 • Je gaat in 2021 een woning kopen of verkopen

​Wijzigingen in uw box 3 vermogen (sparen en beleggen) 

Het box 3 vermogen (sparen en beleggen) per 1 januari 2021 is mogelijk hoger omdat je bijvoorbeeld in 2021:

 • Geld hebt gespaard
 • Te maken hebt met een waardestijging van beleggingen
 • Een schenking hebt gekregen
 • Een erfenis hebt ontvangen
 • Een ontslagvergoeding hebt ontvangen

Wat moet je doen als de voorlopige aanslag niet klopt?

Twijfel je of de voorlopige aanslag voor 2022 wel of niet klopt? Onze financiële experts kunnen het voor je nakijken. Ook kunnen we je helpen met het doorgeven van de juiste gegevens, of aangifte doen. Is de schatting te hoog of te laag? Probeer dan zelf een zo goed mogelijke inschatting te maken van je inkomen en situatie in 2022 en wijzig de aanslag via Mijn Belastingdienst naar jouw actuele situatie. Als alles klopt, hoef je natuurlijk niets te doen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top