skip to Main Content
Groter Deel Van Winst Onder Lager Tarief Vennootschapsbelasting? Prinsjesdag 2021

Groter deel van winst onder lager tarief vennootschapsbelasting? Prinsjesdag 2021

De verwachting is dat er op Prinsjesdag bekend wordt gemaakt dat meer winst onder een lager tarief in de vennootschapsbelasting (VPB) zal vallen. We weten al dat het tarief niet zal dalen, maar misschien zit dit voordeel er wel in voor BV’s en grootaandeelhouders.

Groter deel van winst onder lager tarief vennootschapsbelasting?

Over de tarieven in de VPB is de afgelopen jaren veel te doen geweest. Aanvankelijk zou het hoge tarief flink dalen, naar 21,7%. Maar die daling is teruggedraaid (en staat voorlopig ook niet meer op de planning). Wel is de schijf voor het lage VPB-tarief opgerekt. Dit jaar vallen winsten tot € 245.000 onder het 15%-tarief. Voor 2022 zou dat voor winsten tot € 395.000 moeten gaan gelden. 

Verliesrekening vennootschapsbelasting wordt onbeperkt

Op grond van het Belastingplan 2021 komen verliezen groter dan € 1 mln. vanaf boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022 nog maar tot 50% van de belastbare winst voor verrekening in aanmerking. Het resterende verlies blijft beschikbaar voor verrekening in een later jaar. Nu kan een onderneming een verlies in een boekjaar nog tot één boekjaar terug (de ‘carry back’) en tot zes boekjaren vooruit (de ‘carry forward’) verrekenen. Die voorwaartse termijn vervalt echter vanaf 2022. De aanpassingen gelden zowel bij voorwaartse als achterwaartse verliesverrekening en hebben en hebben ook gevolgen voor de verrekening van verliezen die zijn ontstaan in boekjaren die vóór 1 januari 2022. Daar staat tegenover dat verliezen die in boekjaren vanaf 1 januari 2013 zijn ontstaan in principe weer onbeperkt voorwaarts verrekenbaar worden. De carry-backtermijn blijft daarentegen een jaar. De definitieve versie van het wetsvoorstel wordt vermoedelijk op Prinsjesdag bij de Tweede Kamer ingediend.

Tijdelijke beperking verrekening voorheffingen met de vennootschapsbelasting (Sofina)

Om op één lijn te zitten met EU-wetgeving ( het ‘Sofina’-arrest van het Europese Hof van Justitie), wil de wetgever vanaf 1 januari 2022 de verrekening van dividendbelasting en kansspelbelasting met verschuldigde vennootschapsbelasting beperken. Naar verwachting zal de verrekening van voorheffingen beperkt worden tot de in een jaar verschuldigde vennootschapsbelasting. Maakt de onderneming verlies, dan is er dus geen verrekening. Daarbij bestaat wel de mogelijkheid om de niet verrekende voorheffingen door te schuiven naar een later jaar.

Meer weten over vennootschapsbelasting of andere belastingen

Bij Hafima weten we alles over geld, én over belastingen. We zijn op de hoogte van de nieuwste regelgeving, en kunnen u adviseren over uw specifieke situatie. Niemand is hetzelfde, en dat geldt ook voor de financiën. Neem contact op voor de mogelijkheden!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top