skip to Main Content
Nieuwe Spelregels Voor De Familiebank. Waar Moet Je Op Letten?

Nieuwe spelregels voor de familiebank. Waar moet je op letten?

Met de familiebank is het mogelijk om geld te lenen binnen de familie, bijvoorbeeld voor het kopen van een huis. Meestal gaat het dan om ouders en kinderen. Daar zijn bepaalde fiscale voordelen mee te halen, maar deze veranderen wel iets. Waar moet je op letten en wat zijn de nieuwe spelregels voor de familiebank?

Wat is de familiebank precies?

We spreken van de familiebank als er geld wordt geleend van een andere partij dan een reguliere bank. In de meeste gevallen is er sprake van het lenen en uitlenen van geld binnen de familie, met als doel om bijvoorbeeld een eigen woning aan te kopen, of een bestaande lening (deels) van de bank over te nemen. De familieleden bepalen dan onderling tegen welke voorwaarden de lening verstrekt wordt. Het heeft voor beide partijen voordelen. Het kind (of degene die leent) kan hierdoor vaak een goedkopere hypotheek krijgen, terwijl de ouders (of het familielid die het geld beschikbaar stelt) tegelijk een beter rendement behalen op hun spaargeld. Het verschil kan oplopen tot enkele procenten.

Samen meer rendement behalen dankzij een familiehypotheek

Door de handen ineen te slaan, kan er een gezamenlijk voordeel behaald worden door geld binnen de familie te lenen. De geldlener betaalt minder rente voor zijn lening en/of de geldverstrekker krijgt meer rente op zijn spaargeld. Bij een hypotheek is dit maximaal als er voor een zo hoog mogelijke rente gekozen wordt. De geldlener betaalt dan na hypotheekrenteaftrek namelijk minder extra rente dan dat de geldverstrekker extra ontvangt. Wat de belastingdienst maximaal accepteert is niet duidelijk vastgelegd. Vaak wordt 1,25 x de marktrente als richtlijn aangehouden. Ga niet te hoog zitten, om problemen te voorkomen. De extra betaalde hypotheekrente kan vaak eenvoudig gecompenseerd worden doordat de geldverstrekker (bijvoorbeeld de ouders) het verschil terug schenkt aan de geldlener (het kind). Een ouder mag een kind belastingvrij € 6.604 schenken per jaar.

Is de rente aftrekbaar?

Om gebruik te kunnen maken van de hypotheekrenteaftrek mag de rente niet veel lager of hoger zijn dan wat een bank zou vragen voor dezelfde lening. De lening moet dus te vergelijken zijn – zowel qua rente als looptijd – met een lening bij een bank. Als de overeenkomst voldoet aan deze en andere  voorwaarden voor hypotheekrenteaftrek, mag het kind de hypotheekrente aftrekken in de aangifte van de inkomstenbelasting.

Nieuwe spelregels familiebank

Het fiscale voordeel van deze familiebank financiering is sinds 2014 kleiner geworden doordat het tarief, waartegen de hypotheekrente aftrekbaar is, jaarlijks daalt. In 2019 is het tarief 49%. De teruggave voor het kind is dan € 1.960 in plaats van € 2.080. De netto lasten voor het kind zijn daardoor met € 120 gestegen.

In 2023 bedraagt het tarief, waartegen de hypotheekrente aftrekbaar is, naar verwachting 37,05%. De teruggave voor het kind is dan gedaald tot € 1.482. Dat is € 598 minder dan de oorspronkelijke teruggave.

Box 3 heffing

De box 3 heffing is de afgelopen jaren ook gewijzigd. Voor vermogens tot € 100.000 is de heffing lager geworden, voor vermogens boven de € 100.000 hoger. Stel dat de ouders in het voorbeeld met hun vermogen boven de € 100.000 zitten, dan is de heffing in 2019 over de vordering op het kind: € 100.000 x 4,451% x 30% = € 1.335. Dat is € 135 meer dan de eerder berekende heffing.
In het voorstel dat in 2022 in moet gaan, gaan de ouders over de vordering op het kind betalen: € 100.000 x 5,33% x 33% = € 1.759. Ten opzichte van de oorspronkelijke situatie is dat € 559 meer.

Risico

Een familiehypotheek is niet zonder risico. Het gaat namelijk om een groot geldbedrag en een lange looptijd. De ouders moeten het geld dus wel kunnen missen en nog een veilige buffer overhouden. Het is bovendien aan te raden om de financiële gegevens van het kind op te vragen. Bedenk ook wat er kan gebeuren bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Zo is het mogelijk om aan het kind te vragen een overlijdensrisicoverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. 

Familiebank en een partner

Lenen aan een zoon of dochter betekent vaak ook lenen aan de schoonzoon of schoondochter. Zij zijn samen aansprakelijk voor de schuld, in elk geval in het geval van een huwelijk in gemeenschap van goederen. Zijn ze niet getrouwd of hebben ze huwelijkse voorwaarden afgesproken, dan kun je alsnog vastleggen dat ze allebei hoofdelijk aansprakelijk zijn. Dat doet de bank ook. Het vergroot de kans dat de schuld wordt terugbetaald, ook als de relatie beëindigd wordt. 

Meer weten over de familiebank en de fiscale veranderingen?

Omdat het meestal gaat om grote bedragen, raden we aan om advies in te winnen. Wij kunnen je voorzien van deskundig advies over de specifieke situatie. Samen kunnen we alles doorrekenen, zodat het meeste voordeel behaald kan worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top